تب

مراسم دی ماه

1- جلسه مشاوره روانشناسی با حضور خانم دکتر سلیمی با مربیان

2-جلسه مشاوره تغذیه با حضور خانم نصیری و با عنوان تغذیه صحیح جهت بهبود و ارتقاع سلامت دهان و دندان و پیشگیری از پوسیدگی دندان

3- تاتر خلاق با وسیله نقلیه و زمستان / مشاغل

شعار دی ماه

شاد بودن ، شاد زیستن

مهارت زندگی

جلسه بیست دوم: نمایش راهکارهای کنترل خشم

جلسه بیست سوم : احترام گذاشتن به بدن

جلسه بیست چهارم : احترام گذاشتن به بدن خود /آموخته های قبلی

جلسه بیست پنجم : احترام به خود و دیگران

جلسه بیست ششم: کار گروهی

جلسه بیست هفتم : نقاشی گروهی

جلسه بیست هشتم : داستان حیوانات جنگل  و نقاشی مربوط به آن