تب

شعار مهر : سلامت کودکان در سلامت خانواده

مراسم مهر ماه

حضور کارشناس تغذیه خانم خاموش چشم و صحبت در مورد میان وعده سالم

حضور عکاس در مهد کودک با سوژ] هنرمند کوچک و گرفتن عکس از نوگلان

رفتن به اردوی پارک پلیس به مناسبت روز جهانی کودک و گرفتن عکس در فضای پارک

برگزاری مراسم سوگواری یا اباعبدالله حسین و صرف ناهار در PLAY HOSE

 

مهارتهای زندگی

جلسه اول : معرفی و آشنایی (تکنیک : مدل ایستادن و صحبت کردن –تماس چشمی )

جلسه دوم : اشنایی با قوانین کلاسی

جلسه سوم :

آشنایی با محیط اطراف و نحوه ارتباط با دیگران

جلسه چهارم :اولین جلسه خود آگاهی آشنایی با بدن خود و اندامهای ظاهری و کارکردشان و آشنایی با اندام داخلی

جلسه پنجم : خودشناسی – رشد و ترمیم پذیری بدن – تفاوت بدن با دیگران – احترام به بدن خود

جلسه ششم : شناخت احساس و هیجانات و آشنایی با 5 حس اصلی

جلسه هفتم : مراقبت از اندامهای بدن – شناخت و مراقبت از اندام خصوصی